Donaties

ANBI status verleend per 30.6.2013

Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


Naam: Stichting Culage Oss

RSIN of fiscaal nummer: 8529.87.286

Contactgegevens: Postadres: Postbus 212, 5340 AE Oss

Bestuurssamenstelling en bestuursleden: H.H.F. Linskens (voorzitter), mr. W.J. Liebrand (secretaris), mr. T.L.M. de Bie (penningmeester).

Doelstelling: volgens artikel 3 van haar statuten de dato 30 juni 2013  stelt de stichting zich ten doel om de gemeente Oss in al haar verschijningsvormen, onder andere op het gebied van landbouw, landschap, culinair en gezondheid, te promoten, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslag 2013-2014: [pdf]

Beleidsplan: [pdf]

Beloningsbeleid: de stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Activiteitenverslag: [pdf] nog niet beschikbaar

Financiële verantwoording: [pdf] nog niet beschikbaar