Word donateur

Als donateur helpt u ons met het uitvoeren van onze activiteiten. Om u op de hoogte te houden, sturen wij elke donateur twee keer per jaar een nieuwsbrief. Tussentijds attenderen wij u per e-mail op actuele zaken.
Daarnaast krijgt u als donateur: • 20% korting op al onze publicaties

U kunt via onderstaand inschrijfformulier kenbaar maken dat u donateur wilt zijn van de stichting tot wederopzegging. U ontvangt dan jaarlijks een faktuur voor het door u aangekruiste bedrag. Wilt u uw donateurschap beeindigen, dan kan dat door een e-mail of brief te sturen aan het secretariaat van de stichting.

Klik hier om het formulier in te kunnen vullen